Showing 13–23 of 23 results

MODEL:CTY-A2.0 – Tải trọng: 2000 kg – Nâng cao tối đa: 1600 mm – Nâng thấp nhất: 85 mm – Chiều dài…
Model:CTYE3.0 Trọng tải nâng:3000kg Chiều cao nâng:1.6m Chiều cao nâng thấp nhất:110mm Chiều dài càng nâng:1000mm Tốc độ nâng:10mm/ 1…
Model:CTYA3.0 Tải trọng nâng 3 tấn Tải trọng nâng : 3000kg Chiều cao nâng: 1.6 mét Chiều cao khi hạ:…
Model: SDDJ850 Tải trọng nâng: 400 kg Chiều cao khi hạ: 90mm Chiều cao nâng cao nhất: 850mm Chiều dài…
Model:CTY-A0.5 Trọng tải nâng:500kg Chiều cao nâng:1.2m Chiều cao nâng thấp nhất:85mm Chiều dài càng nâng:750mm Càng dịch chuyển:180-396 Tốc…
Model:CBY-HL Tải trọng nâng: 1500kg Chiều dài càng nâng: 540/690mm Chiều dài càng nâng: 1150mm Chiều cao nâng khi hạ:…
Model CTYE1020 – Tải trọng nâng: 1000kg – Chiều cao nâng thấp nhất: 90mm – Chiều cao nâng cao nhất:…
Hotline: 0978.886.921