Showing 85–96 of 113 results

Model:CTYE3.0 Trọng tải nâng:3000kg Chiều cao nâng:1.6m Chiều cao nâng thấp nhất:110mm Chiều dài càng nâng:1000mm Tốc độ nâng:10mm/ 1… 13.800.000
Model:CTYA3.0 Tải trọng nâng 3 tấn Tải trọng nâng : 3000kg Chiều cao nâng: 1.6 mét Chiều cao khi hạ:… 13.800.000
Model: SDDJ850 Tải trọng nâng: 400 kg Chiều cao khi hạ: 90mm Chiều cao nâng cao nhất: 850mm Chiều dài… 9.000.000
Model:CTY-A0.5 Trọng tải nâng:500kg Chiều cao nâng:1.2m Chiều cao nâng thấp nhất:85mm Chiều dài càng nâng:750mm Càng dịch chuyển:180-396 Tốc… 6.500.000
Model:CBY-HL Tải trọng nâng: 1500kg Chiều dài càng nâng: 540/690mm Chiều dài càng nâng: 1150mm Chiều cao nâng khi hạ:… 10.500.000
Tải trọng nâng: 2 tấn, 2.5 tấn, 3 tấn Chiều cao nâng thấp nhất: 85mm Chiều cao nâng cao nhất:… 16.500.000
Model: CBY.DX2.0T Tải trọng nâng:2 tấn Chiều cao nâng thấp nhất:85mm Chiều cao nâng cao nhất:200mm Kích cỡ càng nâng… 8.800.000
Tải trọng nâng: 2.5 tấn Chiều cao nâng thấp nhất: 85mm Chiều cao nâng cao nhất: 200mm Kích cỡ càng… 8.800.000
Thống số kỹ thuật xe nâng tay siêu ngắn 800mm Trọng tải nâng 2 tấn,2.5 tấn,3 tấn Chiều cao nâng… 5.500.000
Model: M30 Trọng tải nâng:3 tấn Hạ thấp nhất : 85mm Chiều cao nâng cao nhất: 200mm Chiều rộng càng nâng có… 4.600.000
Model: CBY 5.0T – Tải trọng nâng: 5 tấn – Chiều cao nâng thấp nhất:85mm – Chiều cao nâng cao… 9.500.000
Hotline: 0978.886.921